Valikko Sulje

Teknologia ja innovaatiot

Teknologiakehitys ja innovaatiot lisäävät kilpailukykyä

Pk-yrityksissä on reagoitava nopeasti markkinoiden muutoksiin ja teknologiakehityksellä tulee olla selvä syy ja kohde. Suurissa yrityksissä teknologiakehitys on lisäksi keskeinen väline kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Me autamme yrityksiä tunnistamaan tavat hyödyntää teknologiaa tehokkaasti.

Teknologiakehityksellä ja innovaatiotoiminnalla on puolustus- ja turvallisuusteollisuudessa erityispiirteitä. Pääosan markkinoista muodostavat suoraan tai välillisesti eri valtioiden budjeteissaan puolustushankintoihin kohdentamat varat. Tämä tuo alalle ominaispiirteitä, jotka poikkeavat avoimista globaaleista markkinoista. Puolustusteollisuudessa teknologiakehityksellä ja innovaatiotoiminnalla tulee olla suora kytkentä sotilaallisen suorituskyvyn kehityshankkeisiin tai turvallisuushankintoihin. Muussa tapauksessa teknisesti hienotkin ratkaisut voivat jäädä vaille asiakkaita.  

Uudet teknologiat otetaan käyttöön viiveellä

Erityisesti PK-yritykset toimivat usein teknologialähtöisesti. Silloin on aina varmistettava, että uudelle tarjonnalle on konkreettista ja uskottavaa kysyntää. Uuden teknologian hyödyntämisen viive voi olla yli kymmenen vuotta, koska se asiakkaan näkökulmasta liittyy aina suurempaan kokonaisuuteen eli suorituskykyjen kehittämiseen.

Puolustusvoimien tutkimuksen ja kehityksen aikajana

Kolme seurattavaa kohdetta yrityksille

Asiakkaiden tarpeiden huomiointi, eli sen ymmärtäminen, missä asiakkaat haluavat menestyä omassa toiminnassaan entistä paremmin, on puolustus- ja turvallisuusalalla erittäin tärkeää. 

On tärkeää seurata yleistä teknologiakehitystä ja sen mukanaan tuomia disruptioita. Ne voivat mahdollistaa uusia tuottavia ratkaisuja tai murentaa yrityksen nykyisen teknologian kysynnän ja vaarantaa yrityksen tulevaisuuden. 

Kolmas seurattava kohde on kilpailijoiden teknologiakehitys. Teknologiakehityksellä ja innovaatiotoiminnalla aikaansaadut kilpailuedut eivät ole pysyviä, vaan ne vanhenevat nopeasti. Siksi ne on rakennettava aina uudelleen ja uudelleen.

Innovaatiotoiminta

Puolustus- ja turvallisuusalalla innovaation tulee yleensä ratkaista aina jokin asiakkaan ongelma tai tarve. Tällöin innovaatioiden tehtävä on poistaa esteet, joka estävät pääsyn tavoitteeseen. On tärkeää ymmärtää suunnitelmallisen innovaatiotoiminnan merkitys.

Palveluliiketoiminta

Teknologiakehitys- ja innovaatiotoimintaa hyödynnetään myös palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Usein ICT-palvelut ja fyysiset tuotteet muodostavat yhdessä yrityksen tarjonnan. Pilvipalvelut, tekoäly sekä tulevaisuuden suuret teknologiset murrokset tulevat muuttamaan käsitystämme siitä, miten rakennamme kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja puolustus- ja turvallisuusalan asiakkaillemme. 

Tiimimme on vuosikymmenten ajan perehtynyt innovointiin ja teknologiakehitykseen ja niiden merkitykseen sekä pienten että suurten yritysten tulevaisuudelle. Tarjoamme mielellämme kokemuksemme yritysten käyttöön.

Ota yhteyttä – luodaan yhdessä yrityksellesi teknologian kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma!