Valikko Sulje

Teollisuuden palveluksessa

Teollisuuden palveluksessa

Woitsch Consulting Oy tarjoaa asiantuntijapalveluja puolustus- ja turvallisuusteollisuudelle, tutkimusyhteisöille sekä alan viranomaisille. Kokeneella tiimillämme on pitkäaikaista osaamista sekä teollisen liiketoiminnan eri alueilta että puolustushallinnon toiminnoista. Osaamisalueemme kattaa yrityksen strategian suunnittelun ja toteutuksen, teknologioiden kehityskaaret, innovaatiot ja niiden tuotteistamisen, kehitys- ja tutkimushankkeet sekä yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät haasteet.

Julkisten hankintojen toteuttaminen ja niihin osallistuminen on vaativa osa-alue, jolta meillä on runsaasti kokemusta eri rooleissa. Meillä on vahvaa osaamista ajankohtaisilta alueilta kuten HX- ja Laivue 2020-hankkeisiin liittyvästä teollisesta yhteistyöstä tai EU:n tutkimusprojekteihin valmistautumisesta ja osallistumisesta. Tiimimme jäsenet tarjoavat erityisosaamistaan yrityksesi käyttöön näissä vaativissa hankkeissa. 

Ota yhteyttä – etsitään yhdessä parhaat toimintatavat ja ratkaisumallit yrityksesi ja sen toimintojen kehittämiseen!

Osaamisalueemme

Teollinen yhteistyö

HX-hankkeen puitteissa hankittavien hävittäjien toimittajille on asetettu teollisen yhteistyön (IP) vaatimus, jonka arvo vastaa 2-3 miljardia euroa. Autamme suomaista teollisuutta ja tutkimusyhteisöä rakentamaan menestyksekkäitä IP-projekteja ja valmistautumaan niiden toteuttamiseen.

EU-tutkimushankkeet

EU on suuntaamassa miljardeja euroja puolustustutkimukseen ja -kehitykseen seuraavina vuosina. Myös turvallisuustutkimukseen on varattu merkittäviä rahasummia. Tarjoamme kiinnostuneille yrityksille apuamme hankkeiden suunnittelussa, kumppanien etsinnässä ja hakemusten laadinnassa.

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu, markkinoiden dynamiikan tunteminen ja kilpailuetujen parempi ymmärtäminen auttavat yritystä välttämään pahimmat karikot sen pyrkiessä kohti kannattavaa kasvua. Autamme strategian laadinnassa ja sen jalkauttamisessa yrityksen päivittäiseen toimintaan.

Teknologia ja innovaatiot

Pk-yritysten on reagoitava nopeasti markkinoiden muutoksiin, ja teknologiakehityksen tulee olla kohdistettua. Suurissa yrityksissä teknologiakehitys varmistaa kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden. Me autamme yrityksiä tunnistamaan tavat hyödyntää teknologiaa tehokkaasti.

Tiedonhankinta ja analyysit

Tieto on valtaa - mutta sen kerääminen ja analysointi vie aikaa ja henkilöstön voimavaroja. Teemme räätälöityjä tiedonhakuja tai tietolähteiden jatkuvaa seurantaa yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Analysoimme myös kerättyä tietoa ja laadimme ennusteita sopimuksen mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen on iso haaste kenelle tahansa, mutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Markkinatutkimukset, potentiaalisten asiakkaiden identifiointi ja heidän tarpeidensa selvittäminen sekä yhteistyökumppanien etsiminen kohdemaista ovat esimerkkejä palveluistamme.

Leopard1
Hornets
Katanpaa

Tiimimme

Tiimimme koostuu asiantuntijaverkostosta, jonka jäsenet tarjoavat yhteistyössä palvelujaan suomalaiselle teollisuudelle, tiedeyhteisölle ja viranomaisille; kukin heistä toimii oman yrityksensä puitteissa. 

Pertillä on pitkä työkokemus pk-yritysten kansainvälistymisestä ja liiketoimnnan kehittämisestä sekä operatiivisella että hallitustasolla. Hän on myös toiminut PIA ry:n hallituksessa sekä HXIP-projektin ohjausryhmän puheenjohtajana ja osallistunut useisiin EU-hankkeisiin. Lue lisää Pertin kokemuksesta ja osaamisalueista täältä.

Pekka on työskennellyt sekä isoissa yhtiössä että yrittäjänä. Patria-konsernissa hän toimi useissa tehtävissä, viimeksi teknologiajohtajana vastaten koko yhtiön teknologiastrategiasta. Hän on myös osallistunut aktiivisesti EDA:n toimintaan ja EU:n puolustustutkimuksen kehittämiseen. Pekan uraa ja osaamista on kuvattu tarkemmin täällä.

Ota yhteyttä

+358 40 836 8776

pertti(at)woitsch.com

Willebrandintie 1, 00840 Helsinki