Valikko Sulje

Strategia

Strateginen suunnittelu ohjaa yritystä menestykseen

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta siihen voi aktiivisesti vaikuttaa strategisella suunnittelulla. Strategian laatiminen on kuin matkareitin suunnittelua nykyisestä paikasta valittuun kohteeseen. Yritykselle se tarkoittaa nykytilan tunnistamista, tavoitetilan määrittelyä ja toimintasuunnitelmia, jotka vievät yrityksen kohti valittua tavoitetilaa.

Alla olevissa kuvissa on esitelty pääpiirteittäin ja esimerkein yrityksen strategiaprosessi:

strategia
nykytila
visio
missio
arvot
tavoitteet

Tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin sisältyvät kaikki yrityksen toiminnot, kuten kilpailukyvyn rakentaminen, kumppanuuksien hallinta, brändin kehittäminen, markkinointi ja kansainvälistyminen, myynnin ohjaus, tutkimus ja tuotekehitys sekä yritysostot ja -järjestelyt.

Autamme mielellämme yrityksesi strategian tai sen osien laatimisessa. Ota yhteyttä, luodaan yhdessä askelmerkit kohti yrityksesi menestystä!