Valikko Sulje

Pertti Woitsch

Pertti Woitsch
Woitsch Consulting Oy
Willebrandintie 1
00840 Helsinki
Tel. +358 40 836 8776
pertti@woitsch.com

Pertti Woitsch

Pertti Woitsch on kokenut puolustus- ja turvallisuusteollisuuden ammattilainen, jonka osaamisalueita ovat erityisesti kansainvälinen myynti, markkinointi sekä liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus erilaisista vaativista tehtävistä innovaatiolähtöisessä elektroniikka- ja ohjelmistoteollisuudessa Suomessa ja ulkomailla. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineinaan fysiikka ja tietojenkäsittely. 

Kuluvan vuosikymmenen Pertti on toiminut konsulttina puolustus- ja turvallisuusalalla. Hän on osallistunut useisiin kotimaisiin kehitys- ja tutkimushankkeisiin asiakkaanaan mm. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus, Tulli ja Säteilyturvakeskus. Pertti on myös osallistunut menestyksekkäästi useiden alan yritysten kehittämiseen hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä tai johdon neuvonantajana. Lisäksi hän on toiminut pk-yritysten kansainvälistymisen asiantuntijana Tekesin (nyk. Business Finland) eri ohjelmissa hoitaen mm. Tekesin Turvallisuus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtajan tehtävää. Euroopan tasolla Pertti Woitsch on osallistunut useisiin EU:n komission rahoittamiin hankkeisiin sekä konsortion jäsenenä että koordinaattorina. Tällä hetkellä hän toimii neuvonantajana neljässä kansainvälisessä EU-hankkeessa.

Pertti on myös hoitanut lukuisia luottamustehtäviä. PIA ry:ssä hän on toiminut mm. kuusi vuotta hallituksen jäsenenä vastuualueenaan jäsenyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. Hän on toiminut myös ohjausryhmän puheenjohtajana PIA ry:n Tekes-rahoitteisessa HXIP-projektissa, jossa selvitettiin mahdollisuudet edistää suomalaisten puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuusyritysten kansainvälisisiä liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä HX-hankkeeseen liittyvää epäsuoraa ja suoraa teollista yhteistyötä. Hän on alan eurooppalaisen kattojärjestön ASD:n SRT-komitean jäsen. Pertti toimii Euroopan standardointijärjestö CEN-CENELEC:issä yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvää standardointia ohjaavan Sector Forum Securityn puheenjohtajana.

Tiimissämme Pertin erikoisalueita ovat teollinen yhteistyö, EU:n tutkimushankkeet, pk-yritysten strategisen suunnittelun ohjaus ja kansainvälistymisen edistäminen sekä tiedon hankinta ja analyysi (”Business Intelligence”).