Valikko Sulje

Teollinen yhteistyö

Teollinen yhteistyö – ainutlaatuinen mahdollisuus!

Puolustusvoimat on hankkimassa ilmavoimille uusia hävittäjiä korvaamaan käytöstä poistuvat F/A-18 Hornet -koneet sekä neljä korvettia merivoimien käyttöön. Hankintoihin liittyy toimittajille asetettu vaatimus teollisesta yhteistyöstä (Industrial Participation, IP) suomalaisen teollisuuden ja tutkimusyhteisön kanssa. 

Teollisen yhteistyön arvoksi on määritelty 30 % hankinnan kokonaismäärästä, eli hävittäjien osalta 2-3 miljardia euroa ja laivojen osalta n. 200-300 miljoonaa euroa.

Suora ja epäsuora teollinen yhteistyö

Suora teollinen yhteistyö liittyy suoraan hankittavaan järjestelmään, esimerkiksi sen huoltoon ja ylläpitoon. Epäsuoran teollisen yhteistyön kohteena on valtion keskeisten turvallisuusetujen kannalta tärkeän teknologian ja osaamisen siirto suomalaiselle teollisuudelle, tiedeyhteisölle tai Puolustusvoimille esimerkiksi tuotannollisen tai teknologisen yhteistyön muodossa.

Yhteistyön kohteet

Osaaminen ja/tai teknologia on liityttävä Suomen puolustuksen kannalta ns. kriittisiin suorituskykyihin ja niiden turvaamiseen tarvittavan teknologisen ja teollisen perustan turvaamiseen. Se voi kohdistua myös jollekin muulle alueelle, mutta myös tällöin yhteistyön avulla on turvattava valtion keskeisiä turvallisuusintressejä.

Kaksikäyttötuotteita ja huoltovarmuuden kannalta kriittisiä tuotteita tai järjestelmiä valmistavat yritykset voidaan harkinnan mukaan hyväksyä osaksi epäsuoraa teollista yhteistyötä.

Kuinka voin osallistua IP-ohjelmaan?

Suomalaiset yritykset ja tiedeyhteisö voivat osallistua teollisen yhteistyön ohjelmaan joko yksin tai konsortiona. IP-hankkeen ideoinnin jälkeen kannattaa olla yhteydessä Suomen puolustushallintoon idean kelpoisuuden ja kiinnostavuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen voidaan aloittaa vuoropuhelu mahdollisesta IP-hankkeesta toimittajakandidaattien kanssa.

Teollisen yhteistyön suunnittelu ja käynnistys vaativat yleensä syvällistä asiaan perehtymistä ja uusien asioiden opettelua. Tiimimme tarjoaa tähän mielellään asiantuntevaa apuaan:

Ota yhteyttä – autamme mielellämme yritystäsi teollisen yhteistyön hankkeiden suunnittelussa!