Valikko Sulje

Pekka Närväinen

Technology & Business Advisor Pekka Närväinen
Vellamonkatu 22 A
33500 Tampere
Tel. +358 40 550 3959
pekka.narvainen@pp.inet.fi

Pekka Närväinen

Pekka Närväinen on kokenut teollisuusmies ja yrittäjä. Puolustus- ja turvallisuusalasta hänellä on kokemusta jo kolmen vuosikymmenen ajalta. Pekan erityisosaamisen alueisiin kuuluu tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, strateginen suunnittelu, sekä myös myynti- ja markkinointi. Pekka on perehtynyt erityisesti toimintaympäristöanalyyseihin ja muutosten ennakointiin. Hän on osallistunut urallaan useiden yrityskauppojen valmisteluun ja toteutukseen ja uusien liiketoimintojen perustamiseen.

Pekka on toiminut urallaan automaatiotekniikan, elektroniikkajärjestelmien, ohjelmistosuunnittelun sekä puolustusalalla ajoneuvo- ja asejärjestelmien, tiedonsiirron, TVJ-järjestelmien, maalinosoituksen ja järjestelmäintegraation parissa. Hän on toiminut johtavana asiantuntijana puolustusvoimien uusien asejärjestelmien valintaprosesseissa. Pekka oli puolustusvoimien miehittämättömien järjestelmien teknologiaohjelman 2003-2007 johtaja sekä Tekesin turvallisuusohjelman 2007-2013 kansallisen turvallisuuden ohjausryhmän puheenjohtaja.

Pekka on ollut mukana Euroopan puolustus- ja turvallisuusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa mm. osallistumalla neljän EDA:n R&T-toiminnan CapTech -asiantuntijaryhmän toimintaan. Hän on ollut aktiivinen Euroopan yhteisen puolustuksen kehittämiseksi Euroopan puolustusrahaston (EDF) avulla ml. yhteisen tutkimustoiminnan aloittaminen (PADR/EDRP) ja puolustusteollisuuden kehittämisohjelma (EDIDP). Pekka on toiminut pitkään PIA ry:n teknologiaryhmässä, sekä yhdistyksen kattojärjestön ASD:n korkean tason työryhmissä Brysselissä.

Pekka on osallistunut asiantuntijana puolustusselontekojen laadintaan sekä puolustusvoimien strategiseen suunnitteluun ja tutkimuksiin. Hän on toiminut Huoltovarmuuskeskuksen MIL-poolin toimikunnan sekä Teknologiateollisuuden innovaatioryhmän jäsenenä. Hän on ollut VTT:n kone-, kuljetus- ja metalliteollisuus -neuvottelukunnan jäsen ja mentori Tampereen kauppakamarin Huomisen johtajat -ohjelmassa. Pekka on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun vierailevana luennoijana.

Tiimissämme Pekan erityisalueita ovat tutkimus, teknologia, strategia ja toimintaympäristön muutokset.