Valikko Sulje

Kansainvälistyminen

Yrityksen kansainvälistyminen on vaativa prosessi

Kansainvälistyminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi, joka vie aikaa ja resursseja – yleensä huomattavasti ennalta arvioitua enemmän. Sen takia on tärkeää suunnitella askeleet maailmalle etukäteen mahdollisimman tarkasti. Alla esitellään lyhyesti nelivaiheinen kansainvälistymisprosessi.

Omien kykyjen ja resurssien kartoitus

Globalisaation aikakaudella on täysin mahdollista, että uusi yritys aloittaa toimintansa suoraan kansainvälisillä markkinoilla. Tämän mahdollistaa esim. tuotteiden markkinointi suoraan loppukäyttäjille verkkokaupan kautta. B2B-maailmassa kuitenkin vielä useimmiten aloitetaan kaupallinen toiminta ensin kotimaassa ja laajennetaan sitä myöhemmin ulkomaille. Tällöin kannattaa ensin tarkkaan miettiä, miksi yritys haluaa lähteä maailmalle.

Kansainvälistymispäätöstä tehtäessä on tärkeää kartoittaa yrityksen tarjonta, kyvyt ja resurssit. Vastaako tuotteemme tai palvelumme myös muiden kuin suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin? Onko meillä riittävästi osaajia ja kokemusta? Onko meillä riittävästi henkilöstö-, tuotanto- ja rahoitusresursseja? Onko meillä ratkaisevia kilpailuetuja?  

Markkinoiden kartoitus

Koko maailmaa ei voi valloittaa kerralla. Koska jokainen kohdemaa on erilainen kuin muut, on tarkkaan valittava kiinnostavimmat alueet. Tällöin on otettava huomioon alueella vallitsevat uhkakuvat, asiakkaiden tarpeet ja investointikyky, poliittiset tekijät kuten vientilupakäytäntö, kohdemaan markkinoiden koko ja kasvuodotukset sekä mahdolliset maakohtaiset riskit. Myös kilpailutilanne kannattaa ottaa huomioon. Muun muassa näiden tekijöiden pohjalta kannattaa valita muutama kiinnostava kohdemaa tarkempaa perehtymistä varten.

export
eurosatory2014

Kohdemarkkinoihin perehtyminen

Valittuihin kohdemaihin kannattaa perehtyä kunnolla.  Markkinavoima-analyysi kertoo markkinoiden houkuttelevuudesta mutta myös niillä piilevistä riskeistä. Tarkka kilpailija-analyysi selvittää yrityksen markkina-aseman ja auttaa tarjonnan positioinnissa. Kohdemaan yleisten business-käytäntöjen ja  vallitsevan lainsäädännön selvittäminen auttavat valitsemaan tehokkaan liiketoimintamallin. Markkinoinnin tueksi on selvitettävä, miten tavoitamme parhaiten asiakkaan ja erilaiset kumppanit. Näitä selvityksiä varten kannattaa varata aikaa ja rahaa – alustavat tapaamiset potentiaalisten kumppanien kanssa, messuvierailut ja muu selvitystyö syövät resursseja.

Markkinoille etabloituminen

Markkina-analyysin pohjalta valittuihin kohdemaihin etabloituminen on prosessin seuraava vaihe. Markkinoinnin käynnistäminen toisaalta fyysisten esiintymisten (messut ja seminaarit) ja toisaalta markkinointiviestinnän keinoin luo leadeja myynnille. Myynnin osalta on valittava toimivin jakelu- ja kumppanuusstrategia, eikä saa unohtaa myynnin teknisen tuen, logistiikan ja ylläpidon merkitystä.

Apua on tarjolla

Meillä on monituolista ja laajaa kokemusta vientitoiminnan valmisteluista ja käynnistämisestä. Olemme mielellämme apunasi miettiessäsi kansainvälistymiseen liittyviä ongelmia ja laatiessasi suunnitelmia – tarvittaessa osallistumme myös käytännön toimiin, teemme markkinaselvityksiä ja -analyysejä sekä autamme kumppanien haussa.