Valikko Sulje

EU-tutkimushankkeet

T&K-rahoitusta EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmista

EU on suuntaamassa miljardeja euroja puolustustutkimukseen ja -kehitykseen seuraavassa monivuotisessa budjettikehyksessä. Turvallisuustutkimukseen on myös varattu merkittäviä rahasummia. Tarjoamme suomalaisille toimijoille apuamme hankkeiden suunnittelussa, kumppanien etsinnässä ja hakemusten laadinnassa.

Taustaa

Globaalin turvallisuusympäristömme muuttuessa tarve lisätä EU-maiden välistä puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä on merkittävästi kasvanut. Jäsenvaltiot ovatkin sopineet yhteistyön tiivistämisestä tällä alueella, ja sitoutuneet yhteiseen koordinaatioon, lisäinvestointeihin ja puolustuksen suorituskykyjen kehittämiseen. Tämä sopimus tunnetaan nimettä PESCO (Permanent Structural Cooperation – Pysyvä rakenteellinen yhteistyö), ja siinä ovat mukana kaikki EU-maat paitsi Britannia ja Tanska. Tähän mennessä jäsenvaltiot ovat jo nimenneet 34 kehitysprojektia, jotka ulottuvat maa-, meri- ja ilmavoimien hankkeista yhteisiin tukitoimiin, kyberturvallisuuteen ja avaruustutkimukseen.

EDF – Puolustustutkimuksen ja -tuotekehityksen rahoitus

Osana puolustusyhteistyötä on sovittu myös EU:n rahoittamasta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. Vuonna 2021 alkaa EU:n seuraava monivuotinen rahoituskehys, joka sisältää myös puolustustutkimusta rahoittavan rahaston EDF (European Defence Fund). EDF:n budjetti vuosille 2021-2027 on 13 miljardia €, jolla tullaan rahoittamaan sekä tutkimusta (1/3) että tuotekehitystä (2/3). Vuosittainen rahoitus tulee siis olemaan noin 1,5 miljardia €.

Valmistavat ohjelmat PADR ja EDIDP

Rahoitusta harjoitellaan jo ennen EDF:n toiminnan aloittamista sekä tutkimuksen (PADR 2017-2019, 90 M€) että tuotekehityksen (EDIDP 2019-2020, 500 M€) osalta. Sekä EDF:n että valmistavien ohjelmien rahoitusta myönnetään konsortioille, jotka koostuvat useammasta jäsenmaasta peräisin olevista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Puolustusvoimien tuki hankeidealle on välttämätön.

Turvallisuustutkimus

EU on rahoittanut turvallisuustutkimusta – sisältäen sekä fyysisen että kyberturvallisuuden – jo kahden budjettijakson (FP7, Horizon 2020) aikana, ja tämä rahoitus tulee jatkumaan myös seuraavassa budjetissa (FP9 – Horizon Europe, 2021-2027). Myös turvallisuuden tutkimukseen ja tuotekehitykseen on varattu merkittäviä rahasummia. Nämäkin tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan konsortioina, joihin kuuluu useita toimijoita eri jäsenmaista.

Harkitse nyt osallistumista!

Sinunkin yrityksesi voi osallistua! Ota yhteyttä – autamme mielellämme suomalaisia toimijoita osallistumismahdollisuuksien selvittämisessä, hankkeiden suunnittelussa, kumppanien etsinnässä ja hakemusten laadinnassa.